Kos Adasının Coğrafi Özellikleri

Kos Adası Coğrafi Özellikleri


 

Ada, Antik çağ zamanında deprem ve çökme sonrası ayrılmış bulunan dağ zincirinin bir parçasıdır. Bu dağlar Kalymnos ve Kappari’yi içine alır ki onlar 70 meter su altı yarığıyla ayrılır.


Kos’da coğrafik şekillenmeyle ilgili olan geniş farklı kayalar vardır. Bunlar içinde önemlisi Quatemary tabakasıdır. Memeli fosil kalıntıları at,suaygırı ve fil gibi bulunmuştur. Filin dev donanımlı fosil dişi Atina Üniversitesi Paleontoloji müzesinde sergilenmektedir.


İstanköy adasının sahilleri Karpat Denizi suları ile yıkanır. Sahili 112 km uzunluğundadır. Onu ana endüstrisi turizm olmaya yöneltir.


Tarım ada halkının pek çoğunun birincil işidir. Buğday ve mısırın yanı sıra ana ekin üzüm, incir, zeytin, badem, domatesdir.