Kos Adasının Tarihi

Kos Adası'nın Tarihi

 

Adaya ilk olarak Karyalılar yerleşir. Dorlar MÖ 11 yüzyılda istila ederler ve adayı Delian League (Yunan Şehir Devletleri) ye bağlarlar.


Adayı Persler iki defa istila ederlerse de başarışı olamazlar ve kovulurlar. Pers savaşları nın Yunan kültürüne ve dolaylı olarak dünya siyasi yaşamınayegane katkısı , oligarşik siyasi yapılanmanın yıkılması ve demokrasinin tartışılmaya başlaması şeklinde olur. Nitekim Ada’daki dneminde var olan zorba hükümdarlar yıkılır ve demokrası tartışılmaya başlanır.


Ada, Rodos ayaklanmasından sonra güney doğu Ege’de önemli bir Atinalı istasyonu olarak hizmet vermiştir (411-407).